Január - 04-05.

Próbáljatok meg csatornájává válni az isteninek, hogy keresztülömöljön rajtatok. Ez nem lehetetlen, de minden emberi erőfeszítés tetőpontja.
(TKS2, 84. o.)

Tanuljátok meg beoltani a tudalatti üres gondolatait, és tápláljátok őket az

  • önbizalom,
  • eltökéltség,
  • szorgalom és
  • alkalmazkodóképesség

vizével.

Ne hagyjátok el magatokat.
Soha ne ereszkedjetek alá, soha, soha.
Életetek magasztos eredetének tudatával álljatok távol a világi dolgoktól, ez megsegít majd a szükség óráiban.
(TKS2, 20. o.)


 

Önbizalom:
bizonyosság magunk megítélésében vagy képességében, bizalom véleményünkben vagy külső segítség nélküli erőnkben.


Eltökéltség:
a tudat azon tulajdonsága, amellyel egy megállapított célú cselekvéssort elhatároz, és arra rátapad; célra vagy szándékra ráállni; elszántság.


Szorgalom:
kitartó igyekezet bármilyen ügyben; folyamatos erőfeszítés, hogy véghezvigyük, amit elvállaltunk; állhatatosság; iparkodás; buzgalom.


Alkalmazkodóképesség:
nehézség nélkül alkalmazkodni új vagy megváltozott körülményekhez.