Sant Kirpal Singh Ji

Master Sant Kirpal Singh JiSant Kirpal Singh Ji (1894-1974) volt az első Szent, aki személyesen látogatott Nyugatra. Három világ körüli utat tett, és nyugati tanítványok ezreit avatta be. 1924-ben Baba Sawan Singhtől kapott beavatást, miután hét éven át belső, meditációs kapcsolatban volt vele. Angol és pandzsábi prózában számos könyvet írt, valamint sok különösen szép lírai költeményt pandzsábi nyelven.

Sant Kirpal Singh Ji rövid élettörténete

...Guru Nanaktól egyszer megkérdezték, hogyan lehet megtalálni az igazi, valóságos Gurut, és milyen jelekről ismerhető fel az igaz Mester. Guru Nanak így válaszolt: Az emberi test Isten temploma, és ha befelé fordulunk, ott találkozhatunk Istennel. A test házából vezet egy út egy másik, belül lévő házba (Nij Gharba vagy Sach Khandba), amely az igazi otthon; itt talál a lélek örök békét. Az emberi test olyan, mint valami bérelt lak, amelyet ideiglenesen (azaz meghatározott élettartamra) kapunk arra az időre, amíg a lélek elég bölcs nem lesz ahhoz, hogy az örök áldás állandó lakhelyére beléphessen. Az igaz, valóságos Mester az, aki meg tudja mutatni a testben belül elhelyezkedő, Isten királyságába vezető utat, és fokozatosan irányítja, vezeti a lelket, míg az el nem éri e királyságot, és saját birodalmába nem jut....
...A Satguru vagy az igaz Mester tehát rámutat az Isten királyságába vezető útra. Elmondja, hogy az isteni muzsika öt hangja vagy dallama mindig jelen van a testben, és ez a folytonos szimfónia létesíti az összekötő kapcsot a teremtés és a Teremtő között. Ez az a létra, amelyen a léleknek fokról fokra kell felfelé haladnia saját belső útján Isten királyságába. A mennyei muzsika a legdallamosabb, a legtökéletesebb zene, itt a földön nem található hozzá hasonló. Végtelenül elbűvölő, ellenállhatatlanul vonzó és varázslatos. A különféle dallamok Sahansdal Kanwal (az Ezerszirmú Lótusz) síkjától kezdődően egészen Sach Khandig hallhatók. A Mesterlélek e muzsika legalsó hangszintjén köti össze az emberi lelket a Hangfolyammal, egyúttal némi tapasztalást nyújtva az érzékelő áramlatok testből való visszavonását illetően. Mindkét tapasztalást napi gyakorlattal kell továbbfejleszteni.