Április - 26-27.

Nincs értelme azt várni, hogy a magasabb síkokra térhetünk anélkül, hogy előbb komoly mértékben tökéletesítettük volna magunkat... Idő és erőfeszítés... szükséges a tanítvány számára, hogy alkalmas tárházzá váljék...

Vannak, akik furcsa ábrándokat dédelgetnek: elvárják, hogy kevés munkával és rövid időn belül ismerjék fel az ént és Istent, ugyanakkor szívesen művelik évekig a földet egy tálka zabkásáért, pedig mindössze ennyi az, amit ez a világ kínálni tud. Az önvizsgálat fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, ezért írtam elő a napló vezetését. A buzgó éberség és a figyelmes életvitel lényeges segítő tényezője a belső fejlődésnek.

A fegyelmezett életet... ápoljátok.

Ha követitek ezeket az isteni alapelveket, életetek belső átalakulása magától bekövetkezik.
(TKS2, 6-7. o.)