Glossary: K

A B D G H J K M N Ö P R S T U V Y
(1398-1518) Benaresben (akkoriban Kashi) élt híres és tisztelt szent. A Surat Shabd Yogát prédikálta és gyakorolta. Mind a hinduk, mind a muszlimok fanatizmusát és külsőséges vallási előírásait, rítusait elítélte. Szellemi utóda Dharam Das volt.
Kal
irodalmilag: idő vagy halál; az idő szelleme, a "negatív erő", mely a három múlandó világot irányítja. Kal uralja és szabályozza a teljes univerzumot - az anyagit, a szubtilist és a mentálist, vagyis a fizikai, az asztrális és a kauzális síkokat - és egyetlen lelket sem enged át ezek küszöbén Sat Purusha örök birodalmába, amíg az tökéletesen meg nem tisztult minden vágytól, egótól stb.
Másik neve: Brahm.
Vaskor vagy Sötét korszak, az idő negyedik és egyben utolsó ciklusa. Megelőzi az Aranykor, az Ezüstkor és a Rézkor (vagy Bronzkor). A Vaskor a szellemiségtől legtávolabbra került, legelanyagiasodottabb lét; jelenleg benne élünk.
lásd: Shabd.
Kam
érzéki vágy, egyike a szellemiség öt fő akadályának.
cselekvés és visszahatás; a cselekedetek és azok visszahatásának törvénye; a hajdani gondolatok, szavak és tettek következményei vagy gyümölcsei.
A karmának három fajtáját különböztetjük meg:
- sanchit: összegyűjtött és raktározott karmák, melyek az ismeretlen múltban eredő távoli inkarnációkra vezethetők vissza;
lásd: Karma.