Glossary: N

A B D G H J K M N Ö P R S T U V Y
Név; ugyanaz, mint Shabd, Ige vagy Logos, a halhatatlan Teremtő; Isten cselekvő aspektusa, a primordiális teremtő szó vagy név.
A Naamnak két válfaja van:
  • Varnatmak (ami kimondható vagy kifejezhető, leírható) és
  • Dhunyatmak (ami csak belül hallható mint Nad, Shabd vagy Ige).
A Varnatmak Naam úgy működik, mint egy figyelmeztetés, és a belső Dhunyatmakhoz vezet el, amely valójában nem is szó, hanem erő. Ez az erő a legfőbb Létezőtől ered, és minket hozzá visz vissza.
Nad
lásd: Naam.
üdvözlés; jelentése: meghajlás, hódolat, tisztelet az emberben levő isteni lélek előtt.
az elme és az elméletek világában elveszett, de tömegeket befolyásolni képes embereken, úgynevezett "mesterek"-en keresztül működő erő.
lásd: Kal.
a lélek látó képessége.
lásd: Surat.
önzetlen szeretetszolgálat.
lásd: seva.