Glossary: S

A B D G H J K M N Ö P R S T U V Y
irodalmilag: az Igaz vagy Örök (Elpusztíthatatlan) Birodalom, ezoterikusan az ötödik szellemi régió; amely Sat Purusha (Isten, az Igaz Úr) fennhatósága alatt áll.
lásd: Karma.
gyülekezet; a Mester beavatottainak együttes neve.
irodalmilag: szent; egy kegyes vagy szent személy; ezoterikusan a Legmagasztosabb Rendből való Mester, aki elérte az ötödik szellemi régiót, melyet - és az összes többi alatta levőt - Sat Purusha (Isten, az Igaz Úr) kormányoz.
ezoterikusan: a szent belső Hang, a Shabd; irodalmilag: a Mesterek szent tanítása szóban vagy írásban.
a szentek ösvénye és tanítása; az isteni tudatra ébredés (Isten önmagunkban való megvalósításának) tudománya, melyet földi életünk alatt gyakorolunk.
az Igazság Mestere vagy maga az Igazság; a Mester legmagasabbrendű alakja, aki a túlvilágon vezeti és segíti a beavatott lelkét, egyben az a szellemi tanítómester, aki elérte az ötödik régiót. Mindenki, aki elérte az ötödik szellemi síkot, szent, de közülük nem mindenki fogad el követőket vagy nincs kiválasztva tanításra.
Jóllehet minden igazi Mester szent, de nem mindegyik szent Satguru.
igazságosság, igazmondás - gondolatban, szóban és cselekedetben.
Sach Khand, az Örök Birodalom Ura, az Igaz Lény vagy Létező; Isten.
irodalmilag: igaz szövetség; a külső satsang egy szenttel vagy tökéletes Mesterrel való külső kapcsolat, a belső satsang pedig a lélek kapcsolata a Naammal vagy Shabddal bennünk.
A satsang legmagasztosabb formája: elmerülni a Shabdban, és az előírt meditációnak tökéletesen elkötelezettjévé válni. Ha egy gyülekezetet a Mester irányít, az is satsang. Még az Őrá és az ő tanításaira való gondolás is satsang.