Apravidya

a para vidyához szükséges előkészületek: 
  1. Erkölcsös életmód. 
  2. A koncentráció és meditáció gyakorlása.